Отдел автоматични скоростни кутии / Телефон: 0898 247 892; Адрес: гр. Варна, ул. "Прилеп" 173

 

Ремонт на автоматична скоростна кутия

Кога е необходим ремонт

Към ремонт се пристъпва ако при диагностика се стигне до следните резултати:

- Ако при компютърната диагностика се появяват системно грешки, които показват проблем в компютъра или механиката на кутията.

- Ако при тестване на автомобила от сервизините техници се забележи приплъзване, приблъскване, вибрации или шум в кутията.

- Наличие на големи частици от механичните компоненти в трансмисионното масло.

- Наличие на гликол или друг тип течности, неотговарящи на състава на трансмисионното масло.

компютърна диагностика

Разглобяване и диагностика на дяловете на автоматичната скоростна кутия

Автоматичната скоростна кутия се разглобява в сервиза на Софтелектронки и всеки един дял се изпраща в съответния отдел за подробна диагностика и при необходимост ремонт. Установява се дали причината за ремонта е в мехатроника, хидротрансформатора или в механиката на предавателната кутия.

компютърна диагностика

Ремонт с оригинални части

Целта на ремонтът е да се възстанови заводския вид на автоматичната скоростна кутия и нейните оптимални работни характеристики за максимално дълъг период от време. По тази причина Софтелектроник набавя необходимите части от световно известни компании като Automaticchoice, с които се гарантира качеството на извършения ремонт.

химичен тест на трансмисионно масло

Подготовка на електрониката за автоматичната скоростна кутия

Ако е било ноебходимо да бъде извършен ремонт на електрониката или тя да се подмени, софтуерът се настройва така че да работи за конкретния автомобил. Ако не е необходимо кодиране, електрониката единствено се ресетва, преди последващата адаптация към ремонтираната кутия и подменения флуид. 

Адаптация на автоматична скоростна кутия

Адаптация на автоматичната скоростна кутия

Адаптирането е процес, при който компютърът се програмира или самопрограмира да извършва превключването най-оптимално при актуалното състояние на механиката и флуида в кутията. При различните модели кутии тези две процедури се извършват по различен метод. При 7G tronic например са нужни около 40 минути тест на автомобила, при който сервизни техници извършват двете процедури. При други кутии като ZF-6HP ползвани и от VAG групата е необходимо компютърът да бъде свален и ресетнат чрез специализирана апаратура, с каквато лабораторията на Софтелектроник разполага. Компютърът след това се монтира и се самоадаптира при периодично шофиране от водача на автомобила.