CASE IH PRO 700 / AFS Pro 700
  • CASE IH PRO 700 / AFS Pro 700
  • CASE IH PRO 700 / AFS Pro 700

CASE IH PRO 700 / AFS Pro 700

Joystick / Control Panel - Табло за управление

Типични проблеми

- модулът не работи
- рестартира се
- дисплея не работи
- тъч скийна не работи
- не зарежда софтуер
- липса на комуникация

Ремонти

ремонт на дефектен модул

Информация

Номер: 47514045

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.