Mercedes 7G Tronic 722.9 VGS4

Mercedes 7G Tronic 722.9 VGS4

TCM / TCU – Transmission Control Module – Модул за управление на автоматичната скоростна кутия

Типични проблеми

0613 Component Y3/8n4 (Fully integrated transmission control (VGS) control unit) is defective

0641 Component Y3/8n4 (Fully integrated transmission control (VGS) control unit) is defective

0642 The voltage supply of the speed sensors is faulty. (Undervoltage)


Y3/8N1 turbine  speed  sensor

Y3/8N2 internal speed sensor

Y3/8N3 output speed sensor

Y3/8S1 selection range sensor

Y3/8Y1 working pressure control solenoid

Y3/8Y2 K1 clutch solenoid

Y3/8Y3 K2 clutch solenoid

Y3/8Y4 K3 clutch solenoid

Y3/8Y5 B1 brake clutch solenoid

Y3/8Y6 B2 brake clutch solenoid

Y3/8Y7 B3 brake clutch solenoid

Y3/8Y8 torque converter lockup solenoid

Ремонти

клониране
програмиране
ремонт сензори
ремонт клапани
липса на комуникация

Информация

Mercedes номер: A 000 901 71 00
Continental номер: 5WP2 1412

Гаранция 1 година

Една година гаранция, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.