BMW Fan Control Module

BMW Fan Control Module

Управление на перката за радиатора

Типични проблеми

Напълно не функционира

Ремонти

Ремонт на дефектен модул

Информация

Научете повече за ремонт на автоелектроника.

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.