Volvo EBS Knorr Bremse

Volvo EBS Knorr Bremse

EBS – Electronic Braking System

Типични проблеми

Няма комуникация с модулите на предния и задния мост.

Ремонти

  • ремонт на дефектен модул

Информация

EBS Knorr Bremse EU4/EU5

Knorr Bremse номер: 0 486 106 052, 0 486 106 080, 0 486 106 024, 0 486 106 085, 0 486 106 051

 

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.