Отдел Системи за сигурност, видеонаблюдение, СОТ, GPS, пожароизвестяване / Телефон: 0899 947 001;

 

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение стават все по достъпни и вече намират приложение както в големите търговски центрове и държавни учреждения така и в офиса и жилищните домове. За всеки защитата от посегателство върху имущество и здраве е от първостепенно значение. Целта на съвременните системи за видеонаблюдение не е единствено да визуализира или предотврати инцидент, но служи и за контрол на достъпа. "Софтелектроник Вижън" предлага на своите клиенти проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение, според конкретните изисквания за всеки индивидуален проект. 

Контрол на достъпа

Контрол на достъп

Чрез системи за контрол се ограничава и управлява достъпа до обекти, места и зони. С помощта на електронни методи за идентификация и електронни заключващи механизми, той е разрешен само за оторизираните лица. Съвременните системи за контрол на достъп и за видеонаблюдение могат да работят съвместно, осигурявайки цялостно решение за сигурността на обекта или зоната.

Структурно окабеляване

Структурно окабеляване

Структурното окабеляване или СКС (Структурни Кабелни Системи) е в основата на една добре работеща и ефективна информационна инфраструктура във всяка една бизнес сграда, предприятие или организация. СКС обединява в единна информационна система компютърните системи, контрола на достъп, видеонаблюдението и други подсистеми. 

Пожароизвестяване

Пожароизвестяване

Системите за автоматично пожароизвестяване служат за осигуряване на висока степен на пожаробезопасност на жилищните, търговски и обществени сгради. Изборът на тип система зависи от мащабите на обекта, архитектурно-строителните особености на сградата, предназначението на помещенията и други.