ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок на устройството / модула е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба / ремонт.

При проявяване на дефект в рамките на гаранционния период, моля обадете се на телефоните, посочени в оригиналната гаранционна карта. Дефектното устройство / модул  следва да се транспортира директно до сервизния център на "Софтелектроник 1" ЕООД.

Условията за предоставяне на гаранция могат да варират и се определят от търговската политика на "Софтелектроник 1" ЕООД. За допълнителна информация можете да се свържете с офиса на "Софтелектроник 1" ЕООД тук.

Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване

 1. ПРИЕМ В СЕРВИЗ

  Дефектните устройства / модули, трябва да бъдат доставени до сервизния център на "Софтелектроник 1" ЕООД с куриер или лично. Устройството / модулът, задължително следва да бъде придружен от описание на проблема.

 2. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТ

  След получаването на устройтвото / модула в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта.

 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

  Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:
     - ремонт на устройтвото / модула;
     - частична или цялостна замяна;
     - възстановяване стойността на ремонта на устройтвото / модула, ако не е възможно друго решение;

  Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец.

 4. ВРЪЩАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО / МОДУЛА КЪМ КЛИЕНТА

  След привеждането на устройството / модула в изправно състояние, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента в офиса на "Софтелектроник 1" ЕООД, според неговото желание. Времето за доставка за България е 48 часа. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.
  За Чужбина времето за доставка се определя от страната на произход на клиента.

  Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в съответния сервиз.

  Не се счита за  рекламация всякакъв вид хардуерна и софтуерна манипулация (настройване, тунинговане и промяна) на оригиналния софтуер и хардуер заложени от производителя.  Последно актуализирани на 25.10.2018 г.