Диагностика и ремонт на автомобилна електроника (автоелектроника)


Ремонт на автомобилна електроника от Софтелектроник. Рециклиране на компютри за автомобили.

 

Каква е ролята на електрониката (автоелектрониката) в автомобила?

В съвременния автомобил голяма част от компонентите са електронни или се управляват от електроника. Електрониката в автомобила има няколко основни функции:

 •  Управление на главни и периферни системи

Управлението може да бъде чрез предварително зададени програми, и такива при които да се адаптират към поведението на водача и пътните условия. При някои програми водачът може да избира между различни режими.

 • Събиране и обработка на данни

За правилното функциониране на всички системи в автомобила е нужда да се получава информация за тяхното състояние. Електронните модули събират информация за състоянието на електрониката и механиката в автомобила посредством различни датчици и сензори, като сравняват данните получени от тях с предварително зададени референтни стойности.

 • Визуализация за състоянието на автомобила

Електрониката предава информацията за текущото състояние на автомобила, избраните опции и режими и дори налични проблеми в автомобила чрез дисплей и електронни прибори на арматурното табло, за да могат те да бъдат следени от водача.

 • Съхраняване на информация

Електрониката в автомобила има свойството да съхранява определена част от получената информация по време на движение и да регистрира определени събития, които по-късно да послужат за сервизна диагностика.


Компютърна диагностика

Какво представлява сервизната компютърна диагностика на (автоелектрониката)?

Периодичната и навременна диагностика на автомобила извършена от специалисти може да предотврати скъпо струващ ремонт и да открие проблеми както в механиката, така и в електрониката на автомобила. Експертите от Софтелектроник сканират бордовия компютър, и проверяват за грешки и сервизни съобщения. Те търсят и логическата верига на събития и грешки, довели до конкретен дефект и могат да открият условията за възникване на предстоящ проблем като така предотвратяваенот на скъпоструващ ремонт.

Компютърна диагностика

Кога се появява код за грешка при диагностика на автоелектрониката?

Електронния модулът за управление на компонент в автомобила, освен че може да подава определени команди за изпълнение, получава и обратна връзка за поведението на даденото устройство и съпоставя данните с предварително зададени работни параметри. Ако има отклонение в работата на системататова събитие може да бъде запаметено и в паметта на компютъра се записва така наречената грешка. В зависимост от грешката може да бъде активиран автоматично авариен режим, при който движението на автомобила да бъде ограничено или да напълно преустановено. Ако проблема е свързан с периферна система и движението на автомобила може да продължи, в компютърния модул на автомобила ще се запише само грешка, която в зависимост от ситуацията може да бъде визуализирана на водача или да се провери от сервизни техници при компютърна диагностика.

Кога възниква проблем в електрониката?

Ето някои причини за възникване на проблем в електрониката в автомобила:

 • Нормална експлоатация на автомобила - Проблем в електрониката, може да възникне с течение на нормалната експлотация на автомобила, износване и промяна в характеристиките на материалите от които модулът е изграден, взаимодействие с другите компоненти на автомобила, вибрации и други.
 • Корозия
 • Късо съединение
 • Прекъсване на кабели
 • Изгоряли предпазители

 • Производствен дефект - Въпреки високите стандарти за качество на автопроизводителите се случва да има модули, чиито наличен производствен дефект може да се прояви по време на гаранционния срок или малко след като времето изтече.
 • Външна намеси - Много често електрониката се поврежда след неправилна външна намеса свързана с ремонтни дейности по механиката и електрониката на автомобила, неправилно подаване на ток от и към автомобила и други.
 • Наводняване - Често в лабораторията на Софтелектроник постъпват модули на автомобили, които частично или напълно са били наводнявани. В много от тези случаи електрониката не подлежи на ремонт.

 

Какво представлява ремонтът на електроника за автомобили (автоелектрониката)?

В голяма част от случаите, поради дефект в електронен модул на автомобила, е необходимо той да бъде подменен с нов, който в много от случаите е с висока цена. Всъщност в повечето ситуации проблемът в електронния модул може да бъде отстранен и той да бъде рециклиран като цената е в пъти по-ниска от сумата за нов. Вече над 10 години Софтелектроник успешно извършва диагностика и ремонт на електроника за автомобили, хибриди, електромобили, камиони, автобуси, селскостапанска техника и други. Компанията се е утвърдила като една от най-добрите в света. Уникалкия подход, който се прилага при диагностиката и разработката на ремонтни решения на електроника, позволява да бъдат рециклирани както главни системи, така и периферни устройства.

 

Кои електронни модули от авто електрониката за конвенционални автомобили могат да бъдат рециклирани (ремонтирани)?

 • Компютри на двигатели (ECU), 
 • командни модули на автоматични скоростни кутии(TCM)
 • старт/стоп системи,
 • електроника за кормилни уретби
 • Системи за контрол на спиране и стабилизация и други
 • Ремонт на електроника за въздушни възглавници
 • Електроника за осветление и сигнализация, 
 • Дисплеи и арматурни табла
 • Мултимедия
 • Заклюващи блокове
 • Круиз контрол и други
 • ABS системи
 • Имобилайзери
 • Сензори
 • Окабеляване

 

Симптоми за проблем с авто електрониката?

 • В автомобила се активира авариен режим при който се ограничават оборотите на двигателя, мощността и/или скоростта на автомобила. 
 • командни модули на автоматични скоростни кутии(TCM)
 • старт/стоп системи,
 • електроника за кормилни уретби
 • Системи за контрол на спиране и стабилизация и други
 • Ремонт на електроника за въздушни възглавници
 • Електроника за осветление и сигнализация, 
 • Дисплеи и арматурни табла
 • Мултимедия
 • Заклюващи блокове
 • Круиз контрол и други
 • ABS системи
 • Имобилайзери
 • Сензори
 • Окабеляване


Телефон: 0879 563 263

Адрес: гр. Варна, ул. "Уста Колю Фичето" 25А етаж 3

Работно време: Понеделник - Петък

09:00-13:30

14:30-18:00

Почивни дни - Събота и Неделя