Видове хибриди

Какво е хибриден автомобил

Какво е хибриден автомобил

За хибриден автомобил се счита превозно средство което съчетава поне един електромотор и двигател с вътрешно горене.

Сериини хибриди

Сериини хибриди

Хибридните автомобили се разделят на няколко вида. При по рядко срещаните серийни хибриди, движението на автомобила се извършва единствено чрез електрическия двигател. Бензиновия агрегат не е свързан към трансмисията и служи единствено за зарежданена батерията при необходимост.

Паралелни хибриди

Паралелни хибриди

По-често срещания вид са паралелните хибриди, където двигателя с вътрешно горене и електрическия двигател са свързани така, че могат да работят заедно при движението на автомобила. Електрическия двигател играе ролята и на генератор, който зарежда батерията при спиране или движение по инерция.

Пауър сплит хибриди

Пауър сплит хибриди

Пауър сплит хибридите комбинират най-доброто от паралелните и серийните технологии. При тях двигателя с вътрешно горене може, както да участва в задвижването на автомобила, така и в зареждането на батерията чрез отделен генератор.

Хибриди с разпределение между осите

Хибридите с разпределение мeжду осите

При хибридите с разпределение мeжду осите, единия двигател е свързан към предния мост, а другия към задния мост на автомобила.

Меки хибриди

Меки хибриди

При меките хибриди електрическия двигател има допълваща функция. Той може да подпомага стартирането, потеглянето, ускорението и работата на системите в автомобила в спряно положение, когато бензиновия или дизелов двигател не работи. При тези хибриди се използва сравнително малка по капацитет батерия, която работи при ниско напрежение.

Графика на турбо

Пълни хибриди

При пълните хибриди, освен основните функции на електрическия двигател, той може самостоятелно да задвижва автомобила при определени условия, а батерията осигурява определен пробег. Електрическите двигатели при този тип хибриди са по-мощни, а батериите са с по-високо напрежение и по-голям капацитет.

електрическите автомобили с удължен пробег

Електрическите автомобили с удължен пробег

Макар и по-рядко срещани, електрическите автомобили с удължен пробег, могат да се разглеждат също като хибриди. При тях има малък бензинов двигател, който служи единствено да зареди батерията, ако няма възможност това да се случи чрез електрическата мрежа.

Регенеративно спиране при хибриди

Регенеративно спиране

Кинетичната енергия може да бъде преобразувана в електрическа, посредством електромотора, който играе ролята и на генератор зареждайки батерията. Това се случва при така нареченото регенеративно спиране, където първо се спира с електрическия двигател и накрая със спирачните системи на автомобила. Електрическа енергия се произвежда и при инерционно движение на автомобила.

Зареждане на plug-in хибриди

Зареждане на plug-in хибриди

Плъгин хибридите могат да се зареждат и чрез външен източник на електроненергия, като се използва стандартната контактна мрежа за нормално зареждане или специализирани станции за бързо зареждане, както и чрез мобилни станции.

Соларни панели на зарядни станции

Соларни панели върху паркингите със зарядни станции

Допълнителна енергия може да се генерира от соларни панели, монтирани на покривите на паркинги със станции за бързо зареждане на хибриди и електромобили.