Scania Navigation System

Scania Navigation System

Audio / Video / Navigation Systems

Типични проблеми

Нe работи
Рестартира се
Проблеми с навигацията
Дисплея не работи

Ремонти

Ремонт на дефектен модул

Информация

Scania номер: 2325253 1611, 2325253 1610, 23252531611, 23252531610
Bosch номер: 7 620 000 057

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.