YANMAR 6N21AL-EV

YANMAR 6N21AL-EV

Контролен Модул Дизелов Генератор

Типични проблеми

- Не влиза в паралел с другите генератори
- Не работи
- Показва грешни стойности (напрежение, и др.)

Ремонти

Ремонт на дефектен модул

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.