BMW ECU

BMW ECU

ECU ( Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Типични проблеми

Поради голямото разнообразие от проблеми, изискваме предварително да се направи диагностика на автомобила.

Ремонти

Ремонт на дефектен модул
Програмиране
Клониране

Информация

Bosch номер:
0 261 209 005 , 0 261 209 001 , 0 261 209 007

BMW номер:
DME 7 523 838 , DME 7 519 592 , DME 1 430 396 , DME 7 513 965

 

Научете повече за ремонт на автоелектроника.

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.