DSG DQ200 7-Speed Mechatronics
  • DSG DQ200 7-Speed Mechatronics
  • DSG DQ200 7-Speed Mechatronics

DSG DQ200 7-Speed Mechatronics

TCM / TCU – Transmission Control Module – Модул за управление на автоматичната скоростна кутия

Типични проблеми

- ниско налягане
- липса на комуникация с управляващия модул (пример: модулът е загубил комуникация поради неуспешно клониране)
006079 P17BF: Hydraulic Pump - Play Protection Intermittent;
006300 P189C: Function restriction due to insufficient pressure build-up;
006013 P177D: Dual Clutch - Torque too High - Intermittent;
002113 P0841: Transmission Fluid Pressure (TFP)
P072C: Gear 1, Not selectable
P1895: Functional restriction due to oressure drop
P073F: Unable to engage Gear 1 / Synchronization Gear 1 failed
Sensor/Switch 1 - Range/Performance Problem;
и други..

Ремонти

  • програмиране

  • клониране

  • когато модулът няма комуникация

  • наличие на ниско налягане

Информация

Използва се в кутии : 0АМ *** *** *

Temic номер:
00402922B, 00402922B3, 00402922A9, 00402922B4, 00402922C0, 00402922B9, 0402922B2


Continental номер:
500402922B5

 

Научете повече за ремонт на автоелектроника.

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.