Iveco ECU

Iveco ECU

ECU ( Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Типични проблеми

Поради голямото разнообразие от проблеми, изискваме предварително направена диагностика на камиона
- липса на комуникация

Ремонти

  • Ремонт на дефектен модул

  • Клониране

Информация

Bosch номер: 0 281 001 205

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.