Ремонт на компютър Audi EDC16

Ремонт на компютър Audi EDC16

ECU (Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Софтелектроник извършва ремонт на компютри за двигатели и други електронни модули.

Типични проблеми

- няма комуникация
- не работи

Информация

Парт номер:
0 281 014 398, 0 281 011 099, 0 261 S02 145, 0 281 011 364, 0 281 011 353, 0 281 012 698, 0 281 014 104,
0 281 011 900, 0 281 012 251, 0 281 014 132, 0 281 011 258, 0 281 012 641, 0 281 012 220, 0 281 010 736,
0 281 012 221

4F5 910 401 Q, 4E0 907 409 B, 8E0 910 115 J, 03G 906 016 G, 03G 906 016 J, 03G 906 016 GT, 03G 906 016 MC,
03G 906 016 CB, 03G 906 016 HK, 074 906 032 BA, 070 906 016 F, 03G 906 016 GR, 03G 906 016 R, 070 906 016 D,
03G 906 016 GJ

Научете повече за ремонт на автоелектроника.

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.