Ремонт на компютър BMW

Ремонт на компютър BMW

ECU (Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Софтелектроник извършва ремонт на компютри за двигатели и други електронни модули.

Типични проблеми

- няма комуникация
- не работи

Ремонти

- Ремонт на дефектен модул
- Програмиране

Информация

Парт номер:
0 281 010 565 , 0 281 010 899 , 0 281 011 415 , 0 281 013 537 , 0 261 208 582 , 0 281 011 122 ,
0 281 012 501 , 0 261 201 159 , 0 281 013 253 , 0 281 012 754

DME 7 561 834 , DME 7 552 176 , DDE 7 789 327 , DDE 7 789 572 , DDE 7 792 107 , DDE 7 792 024 ,
DDE 7 791 190 , DDE 7 798 723 , DDE 7 807 529 , DDE 7 794 624 , DDE 7 798 180 , DDE 7 801 712 ,
DDE 7 799 855

Научете повече за ремонт на автоелектроника.

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.