Ремонт на компютър за автоматична скоростна кутия Audi Multitronic V30

Ремонт на компютър за автоматична скоростна кутия Audi Multitronic V30

TCM / TCU – Модул за управление на автоматичната скоростна кутия

Софтелектроник извършва ремонт на управления/компютри за автоматични скоростни кутии.

Типични проблеми

-модулът няма комуникация

17089 / P0705 Transm.Range Sensor Circ.(PRNDL Inp.) Malfunction
17090 / P0706 Transm.Range Sensor Circ Range/Performance
17091 / P0707 Transm.Range Sensor Circ Low Input
17092 / P0708 Transm.Range Sensor Circ High Input
17099 / P0715 Input Turbine/Speed Sensor Circ. Malfunction
17100 / P0716 Input Turbine/Speed Sensor Circ. Range/Performance
17101 / P0717 Input Turbine/Speed Sensor Circ. No Signal
17105 / P0721 Output Speed Sensor Circ Range/Performance
17106 / P0722 Output Speed Sensor Circ No Signal
17991 / P1583 Transmission mount valves Short to B+
17992 / P1584 Transmission mount valves Short to ground
17993 / P1585 Transmission mount valves Open circuit
18206 / P1798 Output Speed Sensor 2 Circ. Range/Performance
18207 / P1799 Output Speed Sensor 2 Circ. Rpm too High
18221 / P1813 Pressure Contr.Solenoid 1 Electrical
18222 / P1814 Pressure Contr.Solenoid 1 Open/Short to Ground
18223 / P1815 Pressure Contr.Solenoid 1 Short to B+
18226 / P1818 Pressure Contr.Solenoid 2 Electrical
18227 / P1819 Pressure Contr.Solenoid 2 Open/Short to Ground
18228 / P1820 Pressure Contr.Solenoid 2 Short to B+
18231 / P1823 Pressure Contr.Solenoid 3 Electrical
18232 / P1824 Pressure Contr.Solenoid 3 Open/Short to Ground
18233 / P1825 Pressure Contr.Solenoid 3 Short to B+
18236 / P1828 Pressure Contr.Solenoid 4 Electrical
18237 / P1829 Pressure Contr.Solenoid 4 Open/Short to Ground
18238 / P1830 Pressure Contr.Solenoid 4 Short to B+
18242 / P1834 Pressure Contr.Solenoid 5 Open/Short to Ground
18243 / P1835 Pressure Contr.Solenoid 5 Short to B+

Информация

Парт номер:
01J927156JJ, 01J927156JF, 01J927156DB, 01J927156AE, 01J927156AH, 01J927156BG,
01J927156CA, 01J927156CB, 01J927156CG, 01J927156CJ, 01J927156CL, 01J927156CM,
01J927156CN, 01J927156CP, 01J927156CR, 01J927156JE, 01J927156JH, 01J927156CS,
01J927156CT, 01J927156DE, 01J927156DS, 01J927156EC, 01J927156ET, 01J927156FA,
01J927156FD, 01J927156FH, 01J927156FK, 01J927156GN, 01J927156K, 4B1910155,
4B1910155D, 4B1910155E, 4B1910155J, 4B1910155N, 4B1910155F, 8E2910155P, 8E2910155G

00402193A5, 00402193A6, 00008979A7, 00107183a7, 00107186A3, 00402193A1, 00008959A8,
00008979A4, 00008959A9, 00008976A4, 00008979A5, 00008976A8, 00008976A5, 00008976A7,
00107197A4, 00008977A6, 00008977A7, 00008997A6, 00107186A5, 00402193A3, 00402193A2,
00107181A6, 00107181A4, 00107188A5, 00107183A5, 00107183A6, 00107183A4, 00107375A2,
00402125A1, 00107197A3, 00008996A8, 00008977A5, 00008997A5, 00107186A4, 00402125A3,
00107181A5, 00107188A4, 00107261A2, 00107375A1, 00107376A1, 00107376A2, 00107378A2,
00107399A1, 00107382A1, 00107452A1, 00008976A3, 00107188A7 

Научете повече за ремонт на автоелектроника.     

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.