Ремонт на компютър за автоматична скоростна кутия VW Multitronic VL300

Ремонт на компютър за автоматична скоростна кутия VW Multitronic VL300

TCM / TCU – Модул за управление на автоматичната скоростна кутия

Софтелектроник извършва ремонт на управления/компютри за автоматични скоростни кутии.

Типични проблеми

-модулът няма комуникация

17089 / P0705 Transm.Range Sensor Circ.(PRNDL Inp.) Malfunction
17090 / P0706 Transm.Range Sensor Circ Range/Performance
17091 / P0707 Transm.Range Sensor Circ Low Input
17092 / P0708 Transm.Range Sensor Circ High Input
17099 / P0715 Input Turbine/Speed Sensor Circ. Malfunction
17100 / P0716 Input Turbine/Speed Sensor Circ. Range/Performance
17101 / P0717 Input Turbine/Speed Sensor Circ. No Signal
17105 / P0721 Output Speed Sensor Circ Range/Performance
17106 / P0722 Output Speed Sensor Circ No Signal
17991 / P1583 Transmission mount valves Short to B+
18243 / P1835 Pressure Contr.Solenoid 5 Short to B+
17992 / P1584 Transmission mount valves Short to ground
17993 / P1585 Transmission mount valves Open circuit
18206 / P1798 Output Speed Sensor 2 Circ. Range/Performance   
18207 / P1799 Output Speed Sensor 2 Circ. Rpm too High
18221 / P1813 Pressure Contr.Solenoid 1 Electrical
18222 / P1814 Pressure Contr.Solenoid 1 Open/Short to Ground
18223 / P1815 Pressure Contr.Solenoid 1 Short to B+
18226 / P1818 Pressure Contr.Solenoid 2 Electrical
18227 / P1819 Pressure Contr.Solenoid 2 Open/Short to Ground
18228 / P1820 Pressure Contr.Solenoid 2 Short to B+
18231 / P1823 Pressure Contr.Solenoid 3 Electrical
18232 / P1824 Pressure Contr.Solenoid 3 Open/Short to Ground
18233 / P1825 Pressure Contr.Solenoid 3 Short to B+
18236 / P1828 Pressure Contr.Solenoid 4 Electrical
18237 / P1829 Pressure Contr.Solenoid 4 Open/Short to Ground
18238 / P1830 Pressure Contr.Solenoid 4 Short to B+
18242 / P1834 Pressure Contr.Solenoid 5 Open/Short to Ground

Информация

Парт номер:
01J927156HH, 01J927156JG, 01J927156JK, 4B0910155B, 4B0910155C,
4B0910155D, 4B0910155G, 4B0910155K, 01J927156HT, 4B0910155L,
4B0910155M, 4B0910155P, 4B0910155Q, 4B0910155S, 4B0910155T,
4B0910156B, 4B0910156F, 4B1910155A, 4B1910155B, 4B1910155F,
4B1910155K, 01J927156HN, 4B1910155L, 4F0910155M, 4F0910157J,
4F0910157K, 4F1910155B, 4F1910155D, 4F1910155E, 4F1910155F,
4B0910156G, 4B0910156H, 4B0910156M, 4B0910156N

00107437A2, 00107437A1, 00107436A2, 00402516A3, 00402417A2,
00402417A5, 00107437A3, 00107438A1, 00107438A2, 00107438A3,
00107441A1, 00107441A2, 00107441A3, 00107444A2, 00107485A2,
00107486A2, 00107486A3, 00107488A2

Научете повече за ремонт на автоелектроника.

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.