Ремонт на контролен панел Trimble EZ-Guide 500
  • Ремонт на контролен панел Trimble EZ-Guide 500
  • Ремонт на контролен панел Trimble EZ-Guide 500
  • Ремонт на контролен панел Trimble EZ-Guide 500

Ремонт на контролен панел Trimble EZ-Guide 500

Дисплея Trimble EZ-Guide 500 е много точна система за насочване, като е лесна за използване и осирурява помощ във функционалностите на фермата. Това е система от начално ниво, като използва няколко избрани модела полета подпомагащи ефикасноста на земеделският производител.

Типични проблеми

- не работи
- не светва
- не зарежда
- забива
- рестартира се

Ремонти

Софтелектроник извършва ремонт на табла за управление, както компютри и контролни модули за селскостопанскa техника.

Информация

Парт номер:
87298870, 66200-00, 66200-20, 6620000, 6620020

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.