Ремонт на програмируем контролер Mitsubishi Melsec FX1N

Ремонт на програмируем контролер Mitsubishi Melsec FX1N

Новата версия програмируеми контролери Mitsubishi Melsec FX1N-60MR предлага значително подобрени основни характеристики и функции: по голям диапазон от работни скорости, сложни връзки, подобрена комуникационна функция, подобрена съвместимост и висока производителност.

Типични проблеми

- проблем с напрежението

Ремонти

Софтелектроник извършва ремонт на контролери, контролни табла и други електронни модули за управление.

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.