VOYAGER 2.5 CRD ECU

VOYAGER 2.5 CRD ECU

ECU (Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Типични проблеми

P0105 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0110 - Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0115 - Engine Coolant Temperature Sensor Performance
P0190 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0235 - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor 'A' Circuit Malfunction
P0520 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0579 - Speed Control Switch 1 Performance Condition
P0641 - Sensor Reference Voltage 'A' Circuit/Open
P0651 - Sensor Reference Voltage B Circuit/Open.
P2120 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'D' Circuit

Ремонти

ремонт дефектен модул

Информация

Chrysler номер: P04727666AB HN7ABO
Bosch номер:
 0 281 011 280, 0281011280

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.