VW CVT Multitronic V30 TCM / TCU

VW CVT Multitronic V30 TCM / TCU

 VW CVT Multitronic V30 TCM / TCU - Модул за управление на автоматичната скоростна кутия

Типични проблеми

17089 / P0705 Transm.Range Sensor Circ.(PRNDL Inp.) Malfunction
17090 / P0706 Transm.Range Sensor Circ Range/Performance
17091 / P0707 Transm.Range Sensor Circ Low Input
17092 / P0708 Transm.Range Sensor Circ High Input
17099 / P0715 Input Turbine/Speed Sensor Circ. Malfunction
17100 / P0716 Input Turbine/Speed Sensor Circ. Range/Performance
17101 / P0717 Input Turbine/Speed Sensor Circ. No Signal
17105 / P0721 Output Speed Sensor Circ Range/Performance
17106 / P0722 Output Speed Sensor Circ No Signal
17991 / P1583 Transmission mount valves Short to B+
17992 / P1584 Transmission mount valves Short to ground
17993 / P1585 Transmission mount valves Open circuit
18206 / P1798 Output Speed Sensor 2 Circ. Range/Performance
18207 / P1799 Output Speed Sensor 2 Circ. Rpm too High
18221 / P1813 Pressure Contr.Solenoid 1 Electrical
18222 / P1814 Pressure Contr.Solenoid 1 Open/Short to Ground
18223 / P1815 Pressure Contr.Solenoid 1 Short to B+
18226 / P1818 Pressure Contr.Solenoid 2 Electrical
18227 / P1819 Pressure Contr.Solenoid 2 Open/Short to Ground
18228 / P1820 Pressure Contr.Solenoid 2 Short to B+
18231 / P1823 Pressure Contr.Solenoid 3 Electrical
18232 / P1824 Pressure Contr.Solenoid 3 Open/Short to Ground
18233 / P1825 Pressure Contr.Solenoid 3 Short to B+
18236 / P1828 Pressure Contr.Solenoid 4 Electrical
18237 / P1829 Pressure Contr.Solenoid 4 Open/Short to Ground
18238 / P1830 Pressure Contr.Solenoid 4 Short to B+
18242 / P1834 Pressure Contr.Solenoid 5 Open/Short to Ground
18243 / P1835 Pressure Contr.Solenoid 5 Short to B+

Информация

VW номер: 01J927156JJ, 01J927156JF, 01J927156DB, 01J927156AE, 01J927156AH, 01J927156BG, 01J927156CA, 01J927156CB, 01J927156CG, 01J927156CJ, 01J927156CL, 01J927156CM,
01J927156CN, 01J927156CP, 01J927156CR, 01J927156JE, 01J927156JH, 01J927156CS, 01J927156CT, 01J927156DE, 01J927156DS, 01J927156EC, 01J927156ET, 01J927156FA, 01J927156FD,
01J927156FH, 01J927156FK, 01J927156GN, 01J927156K, 4B1910155, 4B1910155D, 4B1910155E, 4B1910155J, 4B1910155N, 4B1910155F, 8E2910155P, 8E2910155G

Temic номер: 00402193A5, 00402193A6, 00008979A7, 00107183a7, 00107186A3, 00402193A1, 00008959A8, 00008979A4, 00008959A9, 00008976A4, 00008979A5, 00008976A8, 00008976A5,
00008976A7, 00107197A4, 00008977A6, 00008977A7, 00008997A6, 00107186A5, 00402193A3, 00402193A2, 00107181A6, 00107181A4, 00107188A5, 00107183A5, 00107183A6, 00107183A4,
00107375A2, 00402125A1, 00107197A3, 00008996A8, 00008977A5, 00008997A5, 00107186A4, 00402125A3, 00107181A5, 00107188A4, 00107261A2, 00107375A1, 00107376A1, 00107376A2,
00107378A2, 00107399A1, 00107382A1, 00107452A1, 00008976A3, 00107188A7

 

Научете повече за ремонт на автоелектроника.      

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.