VW ECU EDC16

VW ECU EDC16

ECU (Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Типични проблеми

Поради голямото разнообразие от проблеми, изискваме предварително да се направи диагностика на автомобила.

Ремонти

Ремонт на дефектен модул
Програмиране
Клониране

Информация

Bosch номер:
0 281 014 398 , 0 281 011 099 , 0 261 S02 145 , 0 281 011 364 , 0 281 011 353 , 0 281 012 698 , 0 281 014 104 ,
0 281 011 900 , 0 281 012 251 , 0 281 014 132 , 0 281 011 258 , 0 281 012 641 , 0 281 012 220 , 0 281 010 736 ,
0 281 012 221

VW номер:
4F5 910 401 Q , 4E0 907 409 B , 8E0 910 115 J , 03G 906 016 G , 03G 906 016 J , 03G 906 016 GT , 03G 906 016 MC ,
03G 906 016 CB , 03G 906 016 HK , 074 906 032 BA , 070 906 016 F , 03G 906 016 GR , 03G 906 016 R , 070 906 016 D ,,
03G 906 016 GJ

 

Научете повече за ремонт на автоелектроника.

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.