Разберете как се формира ЦЕНАТА за рециклирането на вашето ТУРБО в СОФТЕЛЕКТРОНИК?


>

Ремонт и рециклиране на Турбо от Софтелектроник

 

За цяла България позвънете за ЦЕНА на: 

0892 075 356  или  0876 761 108 

 

Адрес: гр. Варна, ул. "Уста Колю Фичето" 25А

Работно време: Понеделник - Петък: 09:00-18:00 /

Събота: 09:00 до 14:00 / Неделя - Почивен ден

 

 

 

 

Днес ще се запознаем с общото устройство и приложението на турбокомпресора, различните разновидности и техния начин на работа. Ще научим и какви дейности трябва да предприемем за удължаване на живота на турбото.Ще разберем как протича профилактиката и ремонтът му.

Турбокомпресорът условно може да се раздели на 2 части. Турбинна, позната като топла част и компресорна позната като студена част.

 

Ето и общото устройстовото на турбокомпресорът:

 • Корпус на компресора,

 • Корпус на турбината,

 • Ядро

Ядрото включва:

 • Заден капак на компресора

 • Лагерно тяло

 • Компресорно колело

 • Турбинно колело, което е едно цяло със свързващия вал

 • Аксиален лагер

 • Радиален лагер

 • Уплътнителни пръстени

 

Ето как работи в най-общия случай един турбокомпресор.

Отработените газове от цилиндрите се отвеждат чрез колектора към корпуса на турбината и се насочват към турбинното колело. Там образуват въртящ момент. Турбинното колело се завъртат и газовете се насочват от периферията към центъра. От там газовете се насочват към изпускателната система. Скоростта на въртене може да достигне до 300 000 оборота в минута, а температурата в корпуса може да достигне до 1000 градуса. Ротора на турбината може да повиши оборотите на въртене от 20 000 на 150 000 оборота в минута за по-малко от секунда. През отвори под налягане, в лагерното легло, преминава двигателно масло, което способства за образуването на маслен клин между лагерите и валът. Преминаващото масло освен за смазване, спомага и за намаляване на температурата в ядрото, свързана с високата скорост на въртене и преминаването на изгорелите газове в турбинната част. Валът предава въртеливото движение от турбинното на компресорното колело. То засмуква въздух през въздушния филтър и посредством формата на витлата го сгъстява и насочва от центъра към периферията. От там в корпуса на компресора сгъстения въздух се насочва към двигателя.

 

Сгъстеният въздух след компресора може да достигне до 200 градуса. Чрез охладител може да се понижи температурата като така се увеличи плътността на въздуха и съответно се увеличава мощността на двигателя. Най-разпространените системи са тези въздух/въздух или така наречения интеркулер.

 

За да бъде турбокомпресорът максимално ефективен през целия диапазон на оборотите и съответно да се удължи живота му, производителите използват системи за контрол на налягането на въздуха, който се подава към двигателя. Това се случва, чрез контрол на потока на изгорелите газове към турбинното колело.

 

По-простата система е наличието на байпасен клапан, наричан още уестгейт.

В най-общия случай клапана е монтиран в корпуса на турбинната част. При преминаване на определено налягане, което компресора генерира, се отваря клапа в топлата част и през отвора се отвеждат излишните газове директно към изпускателната система, без да се развърта турбинното колело.

При втория вариант уестгейта се монтира външно и излишните газове могат да се отделят още преди да са навлезли в корпуса на турбинната част. Външият монтаж е често срещан при спортните автомобили, като се подбира най-подходящия спрямо желаната мощност на двигателя.

 

Сега ще се запознаем и със системата променлива геометиря. При нея, потокът от изгорели газове се насочва към турбинното колело чрез група подвижни лопатки. По форма могат да бъдат прави или извити, като извитите са по-ефективни спрямо тези с права геометрия. Те са закачени на управляващ пръстен. При ниски обороти лопатките формират минимални аеродинамични отвори, така че газовете се ускоряват и се повишава скоростта на въртене на турбината. Така турбината е ефективна в ниски обороти и се намалява и така наречената турбо дупка. Във високите обороти лопатките се позиционират така, че допълнително да ускорят изгорелите газове и да повишат скоростта на турбинното колело. Системата за променлива геометрия се среща най-често при дизеловите автомобили, тъй като механиката може да издържи на сравнително по-ниските температури на изгорелите газове.

Клапаните в уестгейт системата и променливата геометрия се управляват чрез актуатор.

В зависимост от начина на работата си актуаторите могат да бъдат механични или електрически.

Електрическите се използват в повечето случаи за управление на променлива геометрия.

В електрическите актуатори се управлява електромотор, който чрез лостова система контролира променливата геометрия. При нас може да се тестват актуатори на марките: hella, Continental, Siemens, Mitsubishi, Sonceboz и успешно се рециклират актуатори на марката hella.

Механичните могат да управляват както байпасни клапани, така и променлива геометрия.Те имат пружина и мембрана чрез която се управлява лоста на актуатора и се разделят на два вида. Такива които работят под вакуум и такива които работят под налягане. На по-новите модели може да има и датчик за позицията на лоста. В нашия сервиз можем да тестваме работата на този датчик за различните модели като garrett honeywell, borgwarner, mellet и други.

 

Ето някои основни фактори и съвети свързани с удължаване на живота на турбото.

Чистота на постъпващия от атмосферата въздух е от съществено значение. Компресорното колело се върти с висока скорост, често надвишаваща тази на звука и при навлизане на чуждо тяло може сериозно да се увреди колелото. При по-сериозен удар може дори да се отчупи парче, което по турбо пътищата да достигне до цилиндрите на двигателя и да доведе до сериозна щета. Затова е много важна и периодичната смяна и проверка на целостта на въздушния филтър и пътища.

Чрез двигателното масло се смазват и охлаждат движещите се части. По тази причина редовната смяна с подходящо и качествено масло, подмяната на маслените филтри, използване на оригинални уплътнения и профилактика на маслената система са ключови за удължаването на живота на турбината. Ако в маслото има замърсявания, вала може да се износи, което води до нарушаване на работата на турбокомпресора.

Запушвания в изпускателната система могат да доведат до образуване на обратно налягане в корпуса на турбината. Затова е добре редовна профилактика и проверка на изправността на тази система.

Други фактори които могат да повлияят са качеството на горивото, образуването на корозия, изкривявания в челата на колектора и други.

Ето някои симптоми които подсказват за наличен проблем с турбото.

При повечето съвременни автомобили, компютърът ще отчете грешка в работата на турбото и ще сигнализира на водача, чрез светване на лампа на арматурното таблото за проблем с двигателя. Разбира се тази грешка не е непременно свързана с турбокомпресора, но това може да бъде установено само в сервиз.

При загуба на мощност, е възможно проблемът отново да е свързан с турбокомпресора.

Появата на сивкаво син - до черен пушек от ауспуха, може да е симптом за износване на турбото.

Често при турбокомпресори с проблем, се появява специфичен свирещ звук.

Профилактиката на един компресор в нашия сервиз представлява следното. Той се разглобява до съставните му части, които при нужда се почистват на бластиращ апарат. После се измиват със специализиран препарат. Ядрото се проверява за течове и вибрации. При успешни тестове се разпечатва графика и ядрото се сглобява към студената и топла част на турбокомпресорът. Настройва се актуатора, независимо дали е механичен или електронен до заводски параметри. Тества се на FLOW BENCH машина и се издава с разпечатаната работна графика към него.

При дълготрайно шофиране в ниски обороти на дизелов автомобил например, в корпуса на турбината могат да се натрупат сажди, които да блокират работата на променливата геометрия. В този случай, единствено след почистване на турбокомпресорът, той отново може да изпълнява своите функции.

На около 200 000 километра е добре на турбокомпресора да се направи диагностика и при нужда да се пристъпи към профилактика или ремонт.

При нужда от ремонт се установява евентуалната причина за счупване, след което се свързваме с клиента за да го уведомим за състоянието на турбокомпресора и стойността на ремонта. След потвърждение, пристъпваме към ремонт на турбо компресора. Турбокомпресорът е един от критичните механизми в автомобила и затова и не бива да се прави компромис с качеството на влаганите части. В нашия сервиз държим на склад наличности за най-разпространените модели турбокомпресори. След подмяната на необходимите части, се пристъпва към балансиране на ядрото. Турбокомпресора след това се сглобява ,настройва и се издава на клиента със съответната гаранция и работна графика.

 

Ето и най-често срещаните ремонти, с които се сблъскваме.

 • Блокирала променлива геометрия

 • Износване на свързващия вал

 • Износени, счупени или липсващи лопатки на колелата

 • Износени или счупени лагери

 • Пропукване на корпусите

 • Запушени отвори на маслените пътища

 • Скъсани корозирали болтове

 

Проблема, довел до конкретния ремонт следва да бъде отстранен, преди ремонтирания турбокомпресор да бъде монтиран към двигателя. В противен случай турбокомпресора може да даде същия дефект.

Много често при нас пристигат здрави турбокомпресори за ремонт. Нашият сервиз се свързва с клиента и го насочва каква би могла да е причината за шум наподобяващ този на повредена турбина, загуба на масло или друго. В този случай се заплаща само профилактиката.

Всичко свързано с турбокомпресорите, може да намерите на нашата интернет страница страница – softelectronic.bg

 

 

Разберете повече:

 

 

 

Гледайте видеото на Софтелектроник: Как работи Турбокомпресорът?