Как се тества турбо?

 

Тестване на турбо

Стенодове за изпитване на турбокомпресори

С новото поколение стендове за изпитване на турбокомпресори в сервиза на Софтелектроник, извършваме още по-прецизни тестове, за да гарантираме качеството на извършения ремонт и правилната настройка на вашият турбокомпресор. В зависимост от вида на турбокомпресора при тест на турбо се съпоставят показателите с тези на нова турбина от налична база данни с която Софтелектроник разполага.

 

Стенд за изпитване на турбо

Съпоставка с данни на нов турбокомпресор

В зависимост от вида на турбокомпресора при изпитването се съпоставят показателите с тези на нова турбина от налична база данни с която Софтелектроник разполага.

Баланс на ядро на турбо

Баланс на ядрото

Първо проверяваме баланса в ядрото на турбокомпресора, за да сме сигурни, че няма проблем във въртящите се компоненти.

Настройване на актуатор на турбо

Настройка на актуатор

Следва прецизна настройка наелектронния или механичния актуатор, управляващ променливата геометрия или уестгейта, като изпитването се извършва при затворена, отворена и полуотворена позиция. При теста се измерва количеството въздушна маса, преминаваща през турбинното колело за единица време.

Настройване на позиция на актуатор на турбо

Сензора за позиция на актуатора

Проверява се и работата на сензора за позиция на актуатора, ако е наличен такъв.

Поток на въздуха при турбо

Измерване на поток

В следващия тест се измерва съотношението на налягането на входящия към изходящия поток на въздушната маса в компресорната част на турбокомпресора.

Графика на турбо

Цялостно измерване на турбокомпресора

Финално може да се извърши обща проверка на турбокомпресора през целия работотен диапазан. Получената графика на работа се съпоставя с графиката на чисто нов заводски настроен турбокомпресор.

Теч в турбото

Следене за теч в турбото

По време на цялостното изпитване се следи за теч на масло и при поява на такъв, той своевременно се отстранява и отново се преминава към тестване.

 

Разберете повече:

Гледайте видеото на Софтелектроник: Как работи Турбокомпресорът?

 

Научете повече и за Ремонт на хибридни автомобили