Mercedes W205, W212, W222 Hybrid Battery BMS N82/2
  • Mercedes W205, W212, W222 Hybrid Battery BMS N82/2
  • Mercedes W205, W212, W222 Hybrid Battery BMS N82/2

Mercedes W205, W212, W222 Hybrid Battery BMS N82/2

Mercedes W205, W212, W222 Hybrid Battery BMS N82/2 (електронен блок на системата за управление на акумулаторната батерия)

Типични проблеми

Диагностична грешка:
P18051C : Функцията за следене на хардуера е разпознала грешка в електронния блок за управление.
Стойността на напрежението е извън допустимия диапазон.

Липса на комуникация

Ремонти

ремонт на дефектен модул
пълно рециклиране за модул

Информация

Mercedes номер: A 789 340 54 02, A 789 902 02 01, A 789 340 11 03, A 789 340 73 02, A 789 340 57 02, A 789 340 64 02, A 789 902 09 01, A 789 340 65 02, A 222 340 37 00, A 205 340 25 00, A7893405402, A7899020201, A7893401103, A7893407302, A7893405702, A7893406402, A7899020901, A7893406502, A2223403700, A2053402500

 

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.